Hovedside  >>  ENI
 Fleksibilitet - korte leveringstider - hyggelige priser - riktig produktkvalitetGjersing`s tråd –rør og stanseindustri er en videreføring av ENI AS som ble etablert i 1965 for produksjon av trådvarer.
I tillegg til trådvarer lager vi i dag en rekke produkter
med kombinasjoner av rør og tynnplater i stål og rustfritt sammen med materialer som
blant annet plast og tre.

Vårt produksjonslokale ligger på Minne Industriområde i Eidsvoll kommune.
Våre hovedprodukter

Gjersing`s tråd –rør og stanseindustri er i hovedsak en ordreproduserende bedrift, men enkelte produkter blir også lagerført hos oss. Blant disse produktene finner vi brosjyrestativ som passer til de aller fleste arkformater. Våre spesialiteter foruten brosjyrestativ og ovnsrister, er løsninger til butikkinnredninger, kontormiljøer og så videre. Display og ulike systemer for sjokksalg og "shop in shop" produseres også. Vi tar gjerne hele oppdrag fra ide og skisse via prototyper til ferdige serier.
Våre kunder spenner over et stort spekter fra vareleverandører innen dagligvarehandelen til større industriforetak hvor vi er underleverandør av forskjellige komponenter.

Seriestørrelser og konkurransefortrinn

Produksjonen er spesielt godt egnet til å håndtere mellomstore serier fra ca 200 enheter og opp mot 10000 enheter avhengig av produktets kompleksitet. Vi gjør også mindre serier av enkelte produkter. Vår produksjon er svært tilpasningsdyktig og endringer i produkt, leveringstid eller volum håndteres effektivt og smidig. Fleksibilitet, korte leveringstider, hyggelige priser og riktig produktkvalitet er våre største konkurransefortrinn. Frem til i dag har nærheten til hjemmemarkedet også vært en vesentlig faktor. Fremdeles vil dette være viktig, spesielt med tanke på produktutvikling. Når en ser på standardprodukter er avstanden mellom produsent og sluttbruker uvesentlig.
  
Overflatebehandling

Våre produkter blir i hovedsak levert ferdig lakkert med epoxy (pulverlakk), eller behandlet med nikkel og krom etter kundens ønsker. Andre overflater kan også leveres. Vi bearbeider både rustfrie kvaliteter og kan levere forgylte produkter. ENI AS har svært gode underleverandører innen overflatebehandling.
Trådvarer og produkter tilvirket av rør, tynnplate, plast og tre.


Brosjyrestativ
  Veggmonterte
  Frittstående
  Mobile

Butikkinnredning
  Opphengs-materiell
  Hyllesortiment

Transport-traller
  Verktøytraller
  Vasketraller
Les mer
Utstyr for salg
For øyeblikket har vi ikke noe utstyr for salg

Jobb hos oss