Mekanisk Verksted
Plate og konstruksjons verksted

Maskineringsverksted
Sveiseverksted
Stansing og rørbøying
Rustfritt/ Syrefast
Reparasjon og Vedlikehold
Stål/ Aluminium/ plast
Salg handelstål og metaller

Montasje - Service - Vedlikehold
Hovedside  >>  Mekanisk Verksted
Vi og vår samarbeidspartner, Nogulic Stålkonstruksjoner på Hamar
(Godkjent ihht tiltakskl. 3) påtar oss oppdrag innen:

 • Befaring
 • Oppmåling
 • Løsningsforslag
 • Prosjektering
 • Beregninger og tegninger til både byggesaker og arbeidsunderlag.
  (utføres i 2D og 3D etter behov.Vi har også lang erfaring innen produksjon av løfteutstyr med tilbehør der det kreves/ stilles helt spesifikke krav til kvalitet og nøyaktighet i forhold til alltid gjeldende direktiver.

Vi bidrar gjerne med spesialtilpassede konstruksjoner og løsninger på oppdrag og vi bistår ofte våre kunder under hele prosessen fra løsning til ferdig produkt.
Våre ansatte har flere typer fagbrev og kompetansebevis innenfor våre arbeidsfelt og alle har gjenomgått opplæring med bevis innen varmearbeider og sikkerhetskurs samt at de innehar travers/ truckfører kompetanse og lift/ personløfterbevis.

Vi utfører:

 • Saging/ kapping/ bearbeiding av stål og metaller i manuell eller helautomatisk båndsager Opptil Ø 250mm.
 • Klipping/ knekking/ platebearbeiding i kantknekke på 100 tonn og lengde opp til 3000mm. Klipping i saks med største tykkelse 10mm og lengde 3000mm.
 • Optisk skjæring av stål og metaller utført med gass eller plasma.
 • Stansing / klipping av flattjern og andre metaller med dimensjon
  opp til 400 x15mm. Stansing av hull kan utføres på dimensjoner
  opp til Ø 40 mm i 15 mm tykt stål (NVA kvalitet).
 • Dreiing med stor kapasitet angående størrelse.
 • Fresing med digitalt styrt betjening
  (Dimensjoner opp til X=1000 mm, Y=712 mm, Z= 560 mm).
 • Boring med radial-bormaskin opp til Ø 70mm og
  magnet-kjernebormaskiner opp til Ø 60mm.
 • Sveising innen elektrisk lysbuesveising (elektroder) og MIG, MAG og TIG sveising
  (TIG benyttes på rustfritt/ syrefast og aluminium).
 • Stansing der stansemaskinene ha en kapasitet på opp til 50 tonn og de er ustyrt med en lang rekke verktøy for å dekke forskjellige oppgaver.
 • Trådbøying med manuelle og automatiske trådbøye-maskiner der kapasiteten er opp til 8 mm tråd i ulike materialtyper og kvaliteter.
 • Rørbøying med vår automatiske rørbøyer med kapasitet fra
  Ø 15mm og opp til Ø 32 mm i 2 mm tykkelse.
Krankapasitet maskin og Sveisehall:
12,5 tonn, høyde 6 meter,
Våre trucker har en kapasitet på opp til 4,5 tonn
Maskinpark
Kvalitet, nøyaktighet, funksjonalitet samt at produksjonen foregår etter satte normer og standarder forutsetter godt kvalifisert personell samt moderne og riktig produksjonsutstyr. Gjersing's har personell med riktig kompetanse på rett sted samt at vi hele tiden har investert i utstyr som gjør at vi kan tilfredsstille de kvalitetskrav kunden har.
Se vår maskinpark
Hydraulikk
Vi tilbyr et bredt sortiment av hydraulikkslanger. De kan også brukes på andre applikasjoner som malesprøyting, høytrykksvasking og gasslanger.
Les mer
Referanser
For å gi et lite tverrsnitt av produkter som vi kan produsere, har vi satt sammen en liten presentasjon av ferdigstilte prosjekter.
Se ferdige prosjekter
Profilkart
Stål og aluminium blir levert i mange profiler. For å unngå missforståelser ved bestillinger eller henvendelse til oss, har vi laget et profilkart der man enkelt kan se hvilken profil man ønsker.
Gå til profilkart