Mekanisk Verksted
Plate og konstruksjons verksted

Maskineringsverksted
Sveiseverksted
Stansing og rørbøying
Rustfritt/ Syrefast
Reparasjon og Vedlikehold
Stål/ Aluminium/ plast
Salg handelstål og metaller

Montasje - Service - Vedlikehold
Hovedside  >>  Mekanisk Verksted  >>  Maskinpark
Her viser vi et lite tverrsnitt av maskiner og utstyr fra
vårt mekaniske verksted.
Vi har hele tiden investert i maskiner og utstyr som skal
tilfredsstille alle kvalitetskrav fra våre kunder.

Gjersing’s setter personellets kvalifikasjoner og evne til å møte nye utfordringer høyt,
så kursing og vedlikehold av kompetanse blir jevnlig gjennomført for våre ansatte.

Manuelt skjærearbeid med autogen. Tig Sveising rustfritt bord


Tradisjonelt smedarbeid med gass og
surstoff ved oppretting av snøskjær.

Tig sveising rustfritt/syrefast og aluminium.
Hanko 125. 1200mm x 2500mm Geka 80 tonn hydraulisk stanse og saks
Optisk skjæring autogen og plasma.Lager hull opptil Ø 40 mm i plater med
kvalitet NVA. Klipper flattstål/ plater
450 x 15mm og vinkel 130 x130 x13mm.

LVD kantpresse 100 tonn Fresemaskin
Knekker plater i L=3000mm.Automatisk bordmating
X=1000mm Y=712mm Z=560mm.
Bianco 350 


Kapping opptil Ø 250mm. Halv og helautomatisk kappanlegg. 
Maskinpark
Kvalitet, nøyaktighet, funksjonalitet samt at produksjonen foregår etter satte normer og standarder forutsetter godt kvalifisert personell samt moderne og riktig produksjonsutstyr. Gjersing's har personell med riktig kompetanse på rett sted samt at vi hele tiden har investert i utstyr som gjør at vi kan tilfredsstille de kvalitetskrav kunden har.
Se vår maskinpark
Hydraulikk
Vi tilbyr et bredt sortiment av hydraulikkslanger. De kan også brukes på andre applikasjoner som malesprøyting, høytrykksvasking og gasslanger.
Les mer
Referanser
For å gi et lite tverrsnitt av produkter som vi kan produsere, har vi satt sammen en liten presentasjon av ferdigstilte prosjekter.
Se ferdige prosjekter
Profilkart
Stål og aluminium blir levert i mange profiler. For å unngå missforståelser ved bestillinger eller henvendelse til oss, har vi laget et profilkart der man enkelt kan se hvilken profil man ønsker.
Gå til profilkart